Blagoslovljen tek – Tradicionalna jela zagorskog kraja

U Selnici pokraj nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke stanuju novi domaćini Blagoslovljenog teka. Obitelj Bajs aktivno je uključena u vjerski život bistričkog svetišta, kao i filijalne kapelice Marija Magdalena u Humu Bistričkom. Danici i Stjepanu vjeru su usadili njihovi preci, a oni su to prenijeli na trojicu svojih sinova. Upravo je vjera Danicu spasila u trenutku teške nesreće koja ju je snašla, o čemu svjedoči u emisiji. Bajsi se bave poljoprivredom i proizvodnjom vlastitog misnog vina, a Danica je predstavljala Krapinsko-zagorsku županiju na izboru za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu. U kulinarskom dijelu pripremaju tradicionalna jela zagorskog kraja, svinjsko pečenje s kiselim kupusom i pire krumpir te gibanicu na tenkem za desert.