Čujte i počujte – Najava Novogodišnjih koncerata Zbora i Tamburaškog sastava sestara milosrdnica

Zbor, Tamburaški sastav i Flautistički sastav sestara milosrdnica Provincije Bezgrešnog Začeća BDM poklanja vam niz Novogodišnjih koncerata. U emisji saznajte gdje i kada nastupaju!