Izdvojeno 11.1.2020. – Katoličke škole u Zadru odgajaju nove odgovorne naraštaje

Katolička osnovna škola Ivo Mašina u Zadru i Klasična gimnazija Ivana Pavla II. u svoj odgojno-obrazovni program ugradili su profesionalne, ljudske i duhove aspekte.