Izdvojeno 12.4.2018. – Predavanje ”Glagoljski rukopisi i njihova vrijednost kao povijesnih doklumenata”

Glagoljski rukopisi i njihova vrijednost kao povijesnih dokumenata naziv je predavanja dr. Grozdane Franov Živković održanog u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština.