Izdvojeno 15.1.2020. – Međunarodno priznanje Republike Hrvatske

Nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti, na današnji dan prije 28 godina, Republika Hrvatska je postigla međunarodno priznanje svoje neovisnosti.