Izdvojeno 20.4.2018. – „Društveni i gospodarski aspekti slobodne nedjelje“

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održana je konferencija i okrugli stol „Društveni i gospodarski aspekti slobodne nedjelje“, na kojem su sudionici govorili o aspektima slobodne nedjelje. Tako je prof. dr. sc. Ljubo Jurčić govorio s gospodarskog aspekta, doc. dr. sc. Marin Strmota s demografsko-političkog aspekta, Željko Ivančević s društveno-političkog apekta iz europske perspektive, dok je Hannes Kreller govorio o nedjelji s njemačkog društvenog i gospodarskog aspekta.