Izdvojeno 30.6.2020. – Proslava Petrova u Kašini

Kardinal Josip Bozanić predslavio je Svetu Misu na Petrovo u Kašini.
https://www.youtube.com/watch?v=uT50a0C55Qs