Izdvojeno 6.4.2020. – Eva Vukina

O svom slikarskom talentu, te o projektu Križnog puta koji se nalazi u Kući susreta Tabor posvjedočila je i Eva Vukina. Bila mi je velika odgovornost, a i strah prihvatiti takav projekt, ali sam ga prihvatila jer sam u biti već dugo htjela raditi Križni put. Dok sam ga slikala kao da sam se stopila sa Isusom. Već kada miješate te boje na paleti, mogla sam proživjeti njegovu patnju. Baš sam ju proživjela – rekla je Eva.