Jeste li znali? – Pokret fokolara

Svijet nećemo promijeniti ako ćemo neprestano kritizirati loše strane osoba i događaja. Učinit ćemo ga boljim ako živimo svoje snove nadahnute Isusovom vizijom – o miru, ljubavi, jedinstvu. Put do boljeg svijeta uključuje život evanđeoskih odnosa. I to nije utopija niti jeftina utjeha u vrevi svakodnevice. Pokret fokolara – Djelo Marijino živi iskustvo da je to moguće. Detalje smo saznali  u razgovoru s članovima ovog Pokreta. Gosti su Mirta Biba i Kristijan Kopilović.