More milosrđa – Mijo Barada

More milosrđa u goste dovodi Miju Baradu, vjernika laika organizatora molitvenih i duhovnih seminara.