[MORE MILOSRĐA] ovaj petak gostuje Mijo Barada

More milosrđa u goste dovodi Miju Baradu, vjernika laika organizatora molitvenih i duhovnih seminara.