Papa s nama 11.12.2019. – Mučeništvo je znak da idemo Isusovim putom

Mučeništvo je znak da idemo Isusovim putom – rekao je papa Franjo danas na općoj audijenciji u dvorani Pavla VI. osvrnuvši se na svjedočanstvo svetoga Pavla pred kraljem Agripom.