Papa s nama 13.11.2019. – Papa kršćanskim parovima: Budite kućna crkva, živi Božji kip

Akvila i Priscila, židovski bračni par koji je Pavao susreo u Korintu, uzori su koje je papa Franjo dao kršćanskim parovima, i općenito svim laicima, na općoj audijenciji na kojoj je nastavio razmišljanja o Djelima apostolskim. Vjernicima je također uputio poziv da budu „plodno tlo“ za rast vjere, ali i da budu odgovorni u odnosu na progonjenu braću te prema svima koji su lišeni vjerske slobode. Prije audijencije, koja se održala na Trgu svetoga Petra, Papa je u Dvorani Pavla VI. pozdravio oko 250 bolesnika koji su odatle pratili Papinu katehezu.