Papa s nama 15.4.2020. – Papa: Tražiti mir uvijek i u svakom slučaju

Kristov je mir plod njegove smrti i uskrsnuća. Biti mirotvorac znači dati život tražeći uvijek nove putove ljubavi. U katehezi na općoj audijenciji papa Franjo je komentirao sedmo evanđeosko blaženstvo koje smatra najaktivnijim i najkreativnijim.