Papa s nama 29.1.2020.

U dvorani Pavla VI. Sveti Otac započeo je niz kateheza u kojima će govoriti o Blaženstvima. Na početku ovog niza kateheza Papa općenito uokviruje Isusove riječi, a kasnije će govoriti o svakom pojedinom blaženstvu.