Papa s nama 29.5.2019. – Spasenje se ne kupuje, ono je besplatan dar

Ljudska riječ ne postaje djelotvorna zahvaljujući retorici i umjetnosti lijepog govora, nego po Duhu Svetom koji je Božja snaga. Duh ima moć očistiti riječ i učiniti je nositeljicom života – rekao je papa Franjo tijekom opće audijencije, ističući da riječ može otvoriti nove putove i postati eksplozivna.