Papa s nama 30.1.2019. – Mladi su kvasac mira u svijetu

Katehezu na općoj audijenciji, održanoj u Dvorani Pavla VI., Papa je posvetio apostolskom putovanju u Panamu, u prigodi XXXIV. svjetskog dana mladih čija je tema bila “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi” (Lk 1, 38).