Papa s nama 4.12.2019. – Ako odabereš Krista, ne možeš ići k vračaru!

U svojoj katehezi na općoj audijenciji srijedom papa Franjo je nastavio govor o putovanju Evanđelja svijetom koje se bez stanke širi i prolazi kroz Efez pokazujući svoje spasenjsko djelovanje.