Papa s nama 6.2.2019. – Nemoguće je u ime Boga opravdati bilo koji čin nasilja

U doba u kojem postoji snažna želja da se vidi na djelu sukob između kršćanske i islamske civilizacije, ponovno smo istaknuli da je nemo

guće u ime Boga opravdati bilo koji čin nasilja; štoviše, on ga teško vrijeđa i proturječi duhu vjere – rekao je papa Franjo danas na općoj audijenciji održanoj u Vatikanu.