Prosudbe – Pravo na priziv savjesti

Tema o pravu na priziv savijesti i to najčešće u zdravstvu ne prestaje biti aktualna-najveći se prijepori vode o tome tko ima pravo na priziv savijesti i u kojim situacijama. O ovoj temi razgovarali smo s prof. dr. sc. Aleksandrom Korać Graovac, s Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Jasenkom Markeljević, s Katedre interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu.