Totus Tuus – Upoznati Boga Oca

Naš gost je Matija Ricov, nacionalni koordinator za mlade Katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetome. Razgovaramo o tome kako upoznati Boga Oca.