Umjetnost slavi Gospodina 8.6.2016.

Umjetnost slavi Gospodina – 2. emisija u kojoj je predstavljen 2. Festival kršćanskog kazališta koji se održava od 9.-11. lipnja 2016. u Zagrebu, u Dvorani sv. Franje, na Svetom Duhu, u organizaciji Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, selektor programa je dr. sc. Sanja Nikčević.

Ove godine ne samo da su odreda kvalitetne predstave nego pokazuju da se o duhovnim temama može govoriti na kazališno zanimljiv i moderan način.

Ovo su predstave u kojima ćete uživati i koje će vas dotaknuti a na koje Vas ova emisija poziva: smijete doći zajedno sa svojom djecom, bračnim drugovima, roditeljima, prijateljima, a možda je najbolje da povedete i neprijatelje!