Život i zdravlje – Trauma

Gotovo svi uočavamo da živimo stresno, živimo ubrzanim tempom , mnogima se nekamo žuri,… govorimo kako nemamo vremena. Uvijek ima poslova koje moramo završiti, događaja na kojima se moramo pojaviti i obaveza koje moramo ispuniti. A s telefonima, odnosno mobitelima čak i dok sjedimo, naši umovi su stalno zauzeti. U takvim situacijama trauma je puno izglednija i češća. Upravo je trauma tema ove epizode emisije Život i zdravlje.

Traumom nazivamo neki težak i ugrožavajući događaj, ona je vanjskog porijekla, a najčešće dolazi iznenadno i neočekivano. Traumatski događaji poput prometnih nesreća, padova, lomova kostiju , fizičkog napada , prirodnih katastrofa itd. dovodi do posljedica kao što su bol, eventualni invaliditet ili smanjena kvaliteta života.

O ovoj važnoj temi razgovarati ćemo sa uvaženim stručnjakom i znanstvenikom

Doc. dr. sc. Mariom Bekić, prim. dr med. , specijalistom kirurgije, subspecijalistom traumatologije, predavačem na Medicinskom fakultetu u Splitu i Rijeci, ravnateljem Opće bolnice Dubrovnik.