Život i zdravlje – Laboratorijski nalazi

Svaki čovjek tijekom života, rijetko, ili pak često, učini laboratorijsku dijagnostiku koja predstavlja dijagnostičku disciplinu u kojoj se analiziraju biološki uzorci, a dobiveni nalazi upućuju na dijagnozu. Stoga su laboratorijski nalazi dio kliničkog procesa i zauzimaju važno mjesto u medicini. O ovoj važnoj temi razgovarati ćemo sa uvaženom i eminentnom profesoricom dr. sc. Jadrankom Sertić, specijalisticom medicinske biokemije.