Život i zdravlje – Nove spoznaje o boli

Bol je je teško definirati jer se percepcija boli kod ljudi jako razlikuje. Međutim bol je teška, kadkada i preteška ne samo za pacijenta već i za okolinu. Ona stvara patnju, koja često dovodi do iscrpljenja. Liječenje boli, bilo akutne ili kronične je važno i treba se provoditi što bliže bolesnikovom domu. Liječenje boli ne smije biti privilegija samo velikih gradova, već ona treba biti dostupna svim potrebitim ljudima. Postoje specijalizirane Ambulante za bol, u kojima se procjenjuje u kojoj fazi bolesti i bolova se daju određeni lijekovi kako bi se nadzirano ublažavala, ili pak uklonila patnja. Što se sve danas zna o boli pojašnjava dr. Ivan Bekavac, spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, anesteziolog u Klinici za dječje bolesti Zagreb.