Zrnca mudrosti 1.5.2020. – Oplemeniti svijet ljepotom i dobrotom

Ljepota i dobrota sve udomaćuju u ljubavi – u Božjoj i u ljudskoj ljubavi. Poslužiti tome životno je poslanje ljudi odmaklih u životnoj dobi. I kada im snage klonu, ljepota i dobrota uzdržavaju mu duh uspravnim i na neslućene načine djelatnim.