Pobijedilo je Božje milosrđe! Ima nade za svakoga!

Uskrsna poruka kardinala Josipa Bozanića, 2017.