Podržite Laudato TV!

Priloge možete uplatiti na žiro-račun naše Udruge:
Udruga „Ime dobrote“, Zagreb,  Laginjina 7a
IBAN HR0223400091510603018
uplata: „ZA LAUDATO TV”
ili online na:

Registrirajte se i u naš Klub prijatelja.