Što nam kaže Sveto pismo 30.5.2017. – Kristova kušnja u pustinji

Ovoga puta tema je ‘Kristova kušnja u pustinji’. Ovaj tekst donose nam tri sinoptička evanđeoska izvještaja. U skladu s časnom predajom otkrivamo Božju riječ ljudskom rukom zapisanu, Božje pismo nama upućeno.

Urednik i voditelj: p. Niko Bilić, DI.

Vezani članci

Razlog nade 28.5.2017. Emisija ”Razlog nade” želi gledatelja pripremiti na bit i sažetak nedjeljnog Evanđelja dotične nedjelje. Između vremena kada je Božja Riječ – Isus ...
Što nam kaže Sveto pismo 24.5.2017. – Osnove bibli... Tema: Osnove biblijske duhovnosti. Saznajte kakvu ulogu ima Sveto pismo u životu Isusa Krista. Koja je uloga Svetoga pisma na Isusovom putu do Emausa....
Što nam kaže Sveto pismo 11.5.2017. – Biblij... Biblijski fenomen proroštva (1. dio) - Čovjek - prorok u Svetom pismu Emisija “Što nam kaže Sveto pismo” posvećena je stručnom čitanju biblijskih t...
Što nam kaže Sveto pismo 13.4.2017. – Čovjek... Čovjekova sreća u Svetom pismu - Biti sretan  Što to Sveto pismo kaže o Čovjekovoj sreći? Emisija “Što nam kaže Sveto pismo” posvećena je stručn...
Loading...