Sveta misa: 100 godina prisutnosti Sestara Karmelićanki BSI

Sveta Misa proslave Jubileja 100 godina prisutnosti Karmelićanki BSI u Hrvatskoj.

Provincijalno sjedište, Hrvatski Leskovac, 17. rujna 2017.